Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Lisbon City Apartments & Suites

Located in the center of Lisbon, within walking distance to downtown and old Lisbon
Located in the center of Lisbon, within walking distance of the City Centre, Lisbon City Suites is the best solution for longer stays, providing all the comfort, privacy and functionality required for a longer stay. Our suites offer independence combined with personalised service.

Lisbon City Apartments & Suites

Come and Experience Lisbon!
 

Chỗ ở của chúng tôi

Chỗ ở có sẵn tại Lisbon City Suites

Apartments with Flexibility

Apartments or Suites are located in one of the main Avenues where you can catch the iconic tram 28 that stops nearby a few meters away. With a strategic location and public transportation very nearby you can reach any location in Lisbon easily. At Lisbon City Apartments & Suites you will find the peace and flexibility to enjoy one of the most mysterious European Cities.
 

6 km from Lisbon Airport

Lisbon City Suites is just 5 meters from Intendente Metro Station and 6 km from Lisbon International Airport. The beaches of Costa da Caparica, Estoril and Cascais are all within 25 km. The City Centre with the popular nightlife of Barro Alto and Baixa is just a 15 minute walk.

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách